Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj się

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Załóż konto

Pola zaznaczone gwiazdką(*) są wymagane.
Imię i nazwisko *
Użytkownik *
Hasło *
Powtórz hasło *
Email *
Powtórz email *
Captcha *
Reload Captcha
środa, 01 sierpień 2012 00:00

Dodatek dla Poszukujących Pracy i Pracujących

Napisane przez CitizensInformation

Ogólnie mówiąc, aby otrzymać Dodatek dla Poszukujących Pracy, muszą Państwo być bezrobotni. Jednakże istnieją okoliczności, w których można pracować i otrzymywać Dodatek dla Poszukujących Pracy, np. jeśli:

 • Ilość dni pracy jest zredukowana
 • Nastąpiło czasowe zwolnienie z pracy
 • Jesteście Państwo samozatrudnieni lecz poziom działalności i przychodów się zmniejszył
 • Jesteście znaleźć jedynie pracę na część etatu lub dorywczą.

Musicie Państwo spełnić wszystkie pozostałe warunki w celu uzyskania Dodatku dla Poszukujących Pracy. Na przykład, musicie Państwo przejść przez test środków finansowych i być bezrobotni przez przynajmniej 3 dni z 6. Ponadto musicie poszukiwać pracy w pełnym wymiarze godzin.

Dodatek dla Poszukujących Pracy jest świadczeniem zależnym od dostepnych środków finansowych, więc dochód Państwa gospodarstwa domowego musi być poniżej pewnego poziomu, aby się zakwalifikować. Państwa dochód z pracy brany jest pod uwagę i może wpłynąć na płatności Dodatku dla Poszukujących Pracy. Określa się to środkami finansowymi pochodzącymi z pracy. Jeśli Posiada Pan/Pani współmałżonka, partnera cywilnego lub konkubenta/konkubine, ich dochód z pracy lub innych źródeł rownież jest brany pod uwagę i może wpłynąć na płatności Dodatku dla Poszukujących Pracy.

Inne źródła przychodów mogą wpłynąć na płatności Dodatku dla Poszukujących Pracy. Tutaj zajmujemy się tylko tym w jaki sposób Państwa dochód z pracy może wpłynąć na płatności Dodatku dla Poszukujących Pracy. Dodatek dla Poszukujących Pracy nie jest opodatkowany.

Naszym zamiarem jest pokazanie Państwu w jaki sposób obliczać środki finansowe z zatrudnienia (nie samozatrudnienia). Możecie się Państwo dowiedzieć jak oblicza się dochód z samozatrudnienia z naszego dokumentu Samozatrudnienie i bezrobocie.

Przychody z pracy możliwe do opodatkowania

Następujące pozycje są zawsze potrącane z Państwa zarobków brutto aby okreslić zarobki pochodzące z pracy podlegające opodatkowaniu:

 • Składka na ubezpieczenie społeczne pracownika PRSI
 • Składki związkowe
 • Składki emerytalne (emerytura)
 • Wpłaty na Indywidualne Konto Emerytalne PRSA
 • Dodatkowe Składki Dobrowolne AVC.

Jeśli pracują Państwo w niedziele, włączacie swoje zarobki z niedzieli, gdy obliczacie swoje przychody z tygodnia podlegające opodatkowaniu (patrz również “Praca w niedzielę”, poniżej).

Istnieją 2 stopnie obliczania tego, w jaki sposób praca wpływa na Dodatek dla Poszukuj ących Pracy. Po pierwsze, należy dowiedzieć się czy jesteście Państwo upoważnieni w ogóle do Dodatku dla Poszukujących Pracy – „Część 1” poniżej. Jeśli macie Państwo prawo do części Dodatku dla Poszukujących Pracy, wtedy musicie obliczyć ile - „Część 2” poniżej

Część 1: Proszę się dowiedzieć czy macie Państwo prawo do Dodatku dla Poszukujących Pracy

Najpierw musicie się Państwo dowiedzieć, czy macie prawo do Dodatku dla Poszukujących Pracy.

Aby to zrobić należy od tygodniowych zarobków podlegających opodatkowaniu (patrz wyżej) odjąć €20 za każdy przepracowany dzień do maksymalnie €60 (3 dni). następnie pomnożyć wynik przez 60%. Jest to suma Państwa tygodniowych środków finansowych pochodzących z pracy.

Tygodniowe zarobki podlegające opodatkowaniu – €20 za dzień = wynik x 60% = tygodniowe środki finansowe pochodzące z pracy.

Następnie należy określić maksymalny wymiar Dodatku dla Poszukujących Pracy w Państwa sytuacji. Otrzymuje się to poprzez zsumowanie maksymalnego świadczenia dla Pana/Pani plus zwyżek dla kwalifikujących się osób dorosłych i wszelkich kwalifikujących się dzieci. Jeśli Państwa tygodniowe środki sa niższe niż ta suma, wtedy Państwa dzienne środki są obliczane w celu określenia rzeczywistej sumy Dodatku dla Poszukujących Pracy, jaki Państwo otrzymają.

Jeśli Państwa tygodniowe środki ze wszystkich źródeł są większe niż maksymalne świadczenie Dodatku dla Poszukujących Pracy w Państwa sytuacji, wtedy nie otrzymacie Dodatku dla Poszukujących Pracy.

Maksymalna stawka tygodniowa Dodatku dla Poszukujących Pracy dla osób w wieku 25 lat i więcej (2012)

 
Stawka osobista (uprawniony) €188
Zwyżka dla kwalifikującej się osoby dorosłej €124.80
Zwyżka dla kwalifikującego się dziecka €29.80 (pełna stawka) €14.90 (połowa stawki)

Osoby poniżej 25 roku życia otrzymują niższą stawkę Dodatku dla Poszukujących Pracy. Jednakże istnieją wyjątki i niektóre osoby poniżej 25 roku życia mogą uzyskać wyższą stawkę Dodatku dla Poszukujących Pracy. Więcej informacji o stawce Dodatku dla Poszukujących Pracy dla osób poniżej 25 roku życia można znaleźć w naszym dokumencie o Dodatku dla Poszukujących Pracy.

Co się dzieje, jeśli mój partner otrzymuje świadczenie pomocy społecznej?

Jeśli Państwa współmałżonek, partner cywilny lub konkubent/konkubina otrzymuje świadczenie pomocy społecznej, do którego jest upoważniony (za wyjątkiem Zapomogi na Dziecko, Renty dla Osób Niepełnosprawnych, Świadczenia Opiekuna Dziecka, Dodatkowego Świadczenia Socjalnego, Dodatku Opieki Domowej i Dodatku dla Opiekuna otrzymującego stawkę połowiczną) lub uczęszcza na kurs FAS lub VTOS i otrzymuje świadczenie we własnym imieniu nie może on ubiegać się o zwyżkę dla kwalifikującej się osoby dorosłej dla siebie.

Oznacza to, że maksimum jakie możecie Państwo otrzymać jest maksimum Dodatku dla Poszukujących Pracy dla osoby samotnej plus połowiczna stawka dla każdego kwalifikującego się dziecka. (Państwa współmałżonek, partner cywilny lub konkubent/konkubina otrzyma połowiczną stawkę za każde kwalifikujące się dziecko wraz z jego świadczeniem.)

Dodatkowo, tylko 50% Państwa połączonych środków jest branych pod uwagę przy przeprowadzaniu testu na Państwa Dodatek dla Poszukujących Pracy – inaczej mówiąc, połączone środki finansowe są zmniejszane o połowę.

Jednakże, jeśli otrzymujecie Państwo Dodatek dla Poszukujących Pracy, a Państwa współmałżonek lub partner otrzymuje jedno ze świadczeń opieki społecznej wymienionych poniżej, całkowita suma, którą otrzymujecie nie może być wyższa niż gdyby jedno z was otrzymywałoby świadczenie, a drugie było dorosłym na utrzymaniu.

 • Zapomoga Chorobowa
 • Renty dla Osób Niepełnosprawnych (gdy wypłacana z Zapomogą za Obrażenia lub Dodatkiem za Niepełnosprawność)
 • Zapomoga za Obrażenia
 • Renta Inwalidzka
 • Emerytura Państwowa (Nieskładkowa)
 • Emerytura Państwowa (Składkowa)
 • Emerytura Państwowa (Przejściowa)
 • Zasiłek dla Poszukujących Pracy

Część 2: Obliczanie w jaki sposób prace wpłynie na Dodatek dla Poszukujących Pracy

Jeśli mają państwo prawo do pobierania Dodatku dla Poszukujących Pracy , następnie obliczacie w jaki sposób praca wpłynie na wasze świadczenie.

1. Obliczanie Państwa średnich dziennych zarobków

Aby obliczyć Państwa średnie dzienne zarobki, należy uzyskać wysokość Państwa całkowitych tygodniowych zarobków podlegających opodatkowaniu ze stosunku pracy i podzielić je przez liczbę dni przepracowanych w danym tygodniu. Należy włączyć w te obliczenia niedzielę, jeśli pracowało się w niedzielę (patrz: „Praca w niedzielę” poniżej).

całkowite tygodniowe zarobki ÷ liczba dni przepracowanych = średnie dzienne zarobki

2. Następnie należy obliczyć dzienne środki finansowe pochodzące ze stosunku pracy

Aby obliczyć dzienne środki finansowe pochodzące ze stosunku pracy najpierw należy odrzucić dochody niewzięte pod uwagę. €20 nie jest brane pod uwagę za dni przepracowane. Następnie należy pomnożyć rezultat przez 60%. Jest szacowane jako suma dziennych środków pochodzących z pracy

średnie zarobki dzienne - €20 = całość x 60% = dzienne środki pochodzące z pracy

3. I na koniec, należy określić tygodniowe środki finansowe pochodzące z pracy.

Aby określić tygodniowe środki finansowe pochodzące z pracy, należy pomnożyć dzienne środki finansowe przez liczbę dni przepracowanych – patrz „Praca w niedzielę” poniżej. Jednakże, jeśli otrzymuje się zapłatę za dni ustawowo wolne od pracy i nie pracuje się w te dni, będą one włączone do dni przepracowanych – patrz „Dni ustawowo wolne od pracy” poniżej.

dzienne środki finansowe x liczba dni przepracowanych = tygodniowe środki finansowe pochodzące z pracy

Należy pamiętać, że ta suma powinna być zmniejszona o połowę, jeśli Państwa współmałżonek, partner cywilny lub konkubent/konkubina otrzymuje świadczenie pomocy społecznej, do którego jest upoważniony (szczegóły powyżej)

Praca w niedzielę

Jeśli pracujecie Państwo w niedzielę, obliczanie środków finansowych pochodzących ze stosunku pracy odbywa się w inny sposób. Należy włączyć podczas szacowania zarobków tygodniowych podlegających opodatkowaniu sumę zarobków uzyskanych w niedzielę. Jednakże niedziele nie jest liczona jako dzień pracy, więc dzienne środki finansowe z pracy w niedzielę nie są brane pod uwagę podczas przeprowadzania testu środków finansowych. A więc:

 1. Włączacie Państwo zarobki z niedzieli podczas określania tygodniowych zarobków podlegających opodatkowaniu
 2. Włączacie Państwo niedzielę podczas sprawdzania, czy tygodniowe zarobki podlegające opodatkowaniu przekraczają limit
 3. Ponadto włączacie Państwo niedzielę podczas obliczania średnich zarobków dziennych
 4. jednakże nie włączacie Państwo niedzieli przy obliczaniu dziennych środków finansowych lub tygodniowych środków finansowych pochodzących z pracy

Dni ustawowo wolne od pracy

Jeśli pracujecie Państwo na część etatu, Państwa pracodawca musi zapłacić Państwu za dni ustawowo wolne od pracy, w które nie pracujecie, jeśli przepracowaliście przynajmniej 40 godzin w ciągu 5 tygodni bezpośrednio poprzedzających tydzień z dniem ustawowo wolnym od pracy. Więcej informacji odnośnie zapłaty za dni ustawowo wolne od pracy znajduje się w naszym dokumencie Dni ustawowo wolne od pracy.

Jeśli otrzymacie Państwo zapłatę za dzień ustawowo wolny od pracy i nie pracujecie tego snia, będzie to włączone w liczbę dni przepracowanych przez Państwa przy określaniu tygodniowych środków finansowych pochodzących z pracy. W zależności od Państwa środków finansowych, możecie Państwo kontynuować pobieranie Dodatku dla Poszukujących Pracy za dnie w które nie pracujecie.

Ile otrzymujecie Państwo Dodatku dla Poszukujących Pracy?

Proszę odjąć tygodniowe środki finansowe od maksymalnego świadczenia Dodatku dla Poszukujących Pracy w Państwa sytuacji, aby dowiedzieć się ile Dodatku dla Poszukujących Pracy otrzymacie Państwo.

Uwaga: Maksymalna stawka Dodatku dla Poszukujących Pracy w Państwa sytuacji jest maksymalną stawką Dodatku dla Poszukujących Pracy i jakiekolwiek zwyżki za dorosłych i dzieci będące na utrzymaniu. Jeśli Państwa współmałżonek, partner cywilny lub konkubent/konkubina otrzymuje świadczenie pomocy społecznej, do którego jest upoważniony, zwyżka dla kwalifikującego się dorosłego nie jest zawarta w maksymalnym świadczeniu Dodatku dla Poszukujących Pracy w Państwa sytuacji i otrzymacie Państwo jedynie połowę zwyżki dla każdego kwalifikującego się dziecka.

Jeśli jesteście Państwo w posiadaniu innych środków poza środkami pochodzącymi z pracy, one także zostaną uwzględnione i wpłyną na wysokość otrzymywanego przez Państwa Dodatku dla Poszukujących Pracy.

Tabela

Może się Państwu przydać nasza Tabela pomagająca w obliczeniu środków pochodzących z pracy na potrzeby Dodatku dla Poszukujących Pracy.

Otrzymywanie Dodatku Rodzinnego FIS oraz Dodatku dla Poszukujących Pracy

Jeśli Państwa dochód z pracy jest zmniejszony lub pracujecie Państwo na część etatu i utrzymujecie przynajmniej jedno dziecko, możecie otrzymać Dodatek Rodzinny FIS. Musicie Państwo przepracować 19 lub więcej godzin tygodniowo (lub 38 godzin w ciągu 2 tygodni), a Państwa dochód musi byc poniżej pewnego poziomu. Jednocześnie nie można otrzymywać FIS oraz Dodatku dla Poszukujących Pracy. jednakże partner może otrzymywać FIS, gdy Państwo otrzymujecie Dodatek dla Poszukujących Pracy. Możecie Państwo odwiedzić Lokalne Biuro Pomocy Społecznej lub Centrum Informacyjne Citizens Information Centre aby dowiedzieć się z którego ze świadczeń bardziej by Państwo skorzystali.

Otrzymanie Dodatku dla Poszukujących Pracy przed 26 września 2007

Jeśli otrzymywali Państwo Dodatek dla Poszukujących Pracy przed 26 września 2007 i kontynuowali ciąglośćotrzymywania Dodatku dla Poszukujących Pracy szacowanie środków pochodzących z pracy może odbywać się za pomocą poprzedniej metody, aby uzyskać wyższy szacunek Dodatku dla Poszukujących Pracy.

Dochody sezonowe

 • Osiągane corocznie w wyniku szczególnych zmian sezonowych w ilości pracy i kończące się w końcu sezonu.
 • Data początkowa i końcowa może różnić się z sezonu na sezon i zależeć od konkretnego pracownika, lecz ogólnie powinny być wyraźnie dostrzegalne początek i koniec sezonu.
 • Długość sezonu nie powinna na ogół przekraczać 6 miesięcy.

Określenie czy osoba ma do czynienia z zatrudnieniem o naturze sezonowej jest badana, tak samo jak i charakter zatrudnienia osoby.

Niektórymi typowymi dziedzinami zatrudnienia sezonowego są:

 • Zbiór darni with Bord na Mona
 • Przetwórstwo rybne
 • Produkcja lodów
 • Hotele, restauracje i sklepy w obszarach o ograniczonym sezonie turystycznym.

Gdy sezon sie kończy, środki zatrudnienia sezonowego są wyłączane z szacowania do momentu rozpoczęcia kolejnego sezonu.

Dochody Państwa współmałżonka, partnera cywilnego lub konkubenta/konkubiny pochodzące z pracy są szacowane w teście środków na potrzeby Dodatku dla Poszukujących Pracy.

Ich dochód z pracy szacowany jest w taki sam sposób jak Pana/Pani dochód z pracy (jeśli istnieje). Aby określić środki współmałżonka, partnera cywilnego lub konkubenta/konkubiny pochodzące z pracy należy:

 • Odjąć €20 na dzień z zarobków współmałżonka, partnera cywilnego lub konkubenta/konkubiny podlegających opodatkowaniu do maksymalnie €60 (włączając w to niedzielę)
 • Następnie otrzymać 60% sumy. Są to szacowane tygodniowe środki pochodzące z pracy

zarobki tygodniowe podlegające opodatkowaniu - €20 dziennie (maksimum €60 za 3 dni pracy) = suma x 60% = tygodniowe środki pochodzące z pracy.

Suma ta zmniejszana jest o połowę jeśli współmałżonek, partner cywilny lub konkubent/konkubina:

 • Otrzymuje świadczenie pomocy społecznej, do którego jest upoważniony (za wyjątkiem Zapomogi na Dziecko –, Renty dla Osób Niepełnosprawnych, Świadczenia Opiekuna Dziecka, Dodatkowego Świadczenia Socjalnego, Dodateku Opieki Domowej i Dodatku dla Opiekuna otrzymującego stawkę połowiczną)
 • Uczęszcza na kurs FAS lub VTOS i otrzymuje świadczenie we własnym imieniu

Uwaga: Jeśli środki są zmniejszone o połowę, zwyżka dla kwalifikującej się osoby dorosłej nie jest płacona ale można uzyskać zwiększenie stawki o połowę na każde kwalifikujące się dziecko.

Dochody współmałżonka, partnera cywilnego lub konkubenta/konkubiny pochodzące z samozatrudnienia

Dochody współmałżonka, partnera cywilnego lub konkubenta/konkubiny pochodzące z samozatrudnienia są szacowane na potrzeby Dodatku dla Poszukujących Pracy za pomocą testu środków

Oszacowanie musi odzwierciedlać zarobki współmałżonka, partnera cywilnego lub konkubenta/konkubiny, których można oczekiwać że uzyska ze swojej działalności gospodarczej przez następne 12 miesięcy. Dochód z ostatnich 12 miesięcy zostanie wzięty pod uwagę jako wskaźnik, lecz zezwoli się na wzięcie pod uwagę innych czynników. Państwa współmałżonek, partner cywilny lub konkubent/konkubina powinien być gotowy na przedyskutowanie tych czynników przy dokonywaniu szacunków na potrzeby Dodatku dla Poszukujących Pracy.

Zarobki będą szacowane jako dochód brutto minus wydatki związane z pracą na przestrzeni 12 miesięcy. Oczekiwane roczne zarobki z samozatrudnienia dzielone są przez 52 w celu określenia tygodniowych środków , partnera cywilnego lub konkubenta/konkubiny pochodzących z samozatrudnienia

Wszelkiego rodzaju „wypłaty” pobierane z działalności nie są dopuszczalnymi wydatkami. Jeśli „wypłaty” z działalności są większe niż poziom obliczonych dochodów, „wypłaty” zostaną uznane jako dochód w gotówce.

Nie jest to lista zamknięta dozwolonych wydatków, ponieważ te mogą ulegać zmianom w zależności od natury i zaawansowania samozatrudnienia. Jednakże następujące wydatki są w dopuszczalne w większości wypadków:

 • Materiały (koszt zaopatrzenia)
 • Koszty działalności pojazdów (w stosunku odpowiednim do rodzaju działalności gospodarczej)
 • Amortyzacja maszyn i wyposażenia
 • Ubezpieczenie działalności gospodarczej
 • Telefon (część odnosząca się do działalności gospodarczej)
 • Oświetlenie i ogrzewanie (działalności gospodarczej a nie gospodarstwa domowego)
 • Reklama
 • Opłaty bankowe
 • Artykuły papiernicze
 • Leasing samochodów dostawczych
 • Koszty pracy
 • Plan emerytalny
 • Inne koszty związana z działalnością gospodarczą
 • Koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego nie są dopuszczalne jako odpis od zysków działalności gospodarczej
 • Wpłaty PRSI Klasy S (w przypadku gdy zapłacone lub do zapłacenia) (Uwaga: jeśli do zapłacenia, ale nie regulowane, oddzielny raport powinien zostać sporządzony przez pracownika dochodzeniowego Pomocy Społecznej w tej sprawie.)

W celu potwierdzenia poziomu dochodów pochodzących z działalności gospodarczej, Państwa współmałżonek, partner cywilny lub konkubent/konkubina musi przekazać rachunki i faktury (dokumentacje ukazującą wpływy i odpływy pieniężne działalności gospodarczej) lub audytowane księgi rachunkowe dla osoby zajmującej się Państwa podaniem w Lokalnym Biurze Opieki Społecznej.

Źródło: CitizensInformation