Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj się

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Załóż konto

Pola zaznaczone gwiazdką(*) są wymagane.
Imię i nazwisko *
Użytkownik *
Hasło *
Powtórz hasło *
Email *
Powtórz email *
Captcha *
Reload Captcha
środa, 21 październik 2009 15:30

Obowiązki landlorda

Napisała

Podobnie jak prawa i obowiązki mieszkańca, obowiązki landlorda określane są przez Residential Tenancies Act 2004 oraz dodatkowe zapisy w umowie pisemnej pomiędzy wynajmującym a odnajmującym. Do głównych obowiązków landlorda należy:

 - Zapewnienie mieszkańcom domu spełniającego podstawowe warunki: szczelny dach, podłogi, sufity, ściany, sprawne drzwi, okna i schody, brak grzyba, wilgoci, pleśni;

- Zapewnienie zlewów z bieżąca ciepła i zimna woda;
- Zapewnienie sprawnej toalety z wanną lub prysznicem; w mieszkaniach jednopokojowych (tzw. Bedsit lub studio) na jedno pomieszczenie mieszkalne przypada minimum jedna łazienka na dwa mieszkania;
- Zapewnienie sprawnych urządzeń grzewczych (można do nich zaliczyć kominek);
- Zapewnienie sprawnych gniazdek elektrycznych w kuchni oraz innych instalacji umożliwiających podłączenie sprzętu kuchennego (kuchenki, lodówki, zamrażarki itp.);
- Zapewnienie bezpiecznego podłączenia instalacji gazowej;
- Zapewnienie odpowiedniej i sprawnej wentylacji w każdym z pomieszczeń mieszkalnych oraz oświetlenia dziennego i sztucznego;
- Upewnienie się, ze piwnice, strychy, schowki, ogródki, przybudówki są utrzymane w odpowiednim stanie i nie zagrażają życiu oraz zdrowiu mieszkańców.

W momencie, gdy wynajmowane mieszkanie nie spełnia minimalnych standardów, należy skontaktować się z lokalnym Environmental Health Officer w celu przeprowadzenia inspekcji w miejscu zamieszkania. Osoba ta kontaktuje się bezpośrednio z landlordem – jeśli jej interwencja nie przyniesie oczekiwanego skutku, nakładana jest kara wysokości €3,000 plus dodatkowo €250 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu koniecznych napraw.

Umowa pisemna pomiędzy mieszkańcem a landlordem powinna jasno określać, które naprawy będą należały do obowiązków landlorda, a które do mieszkańca. Ogólnie przyjęto, ze mieszkaniec odpowiedzialny jest za utrzymanie mieszkania w dobrym stanie, dbanie o czystość, ewentualną naprawę zepsutych okien, a landlord za pozostałe większe naprawy.

Jeśli uważasz, ze Twoje mieszkanie nie spełnia podstawowych standardów i np. jest w nim grzyb, nie działają alarmy przeciwpożarowe, masz problemy z toaletą itp., powinieneś natychmiast powiadomić landlorda drogą pisemną (list, e-mail) o konieczności przeprowadzenia napraw. Jeśli landlord nie przeprowadzi tychże napraw w rozsądnym czasie lub odmawia pomocy w tej kwestii, można podjąć następujące kroki:

- przeprowadzić naprawy na własny koszt – jeśli naprawy nie zostały w ogóle przeprowadzone lub przyczyny nie zostały usunięte przez osoby wyznaczone przez landlorda, ma on obowiązek zwrócić koszty na podstawie okazanych rachunków; jeśli tego nie zrobi, można wnieść sprawę do PRTB;
- można wnieść sprawę bezpośrednio do PRTB tytułem niewywiązania się landlorda z warunków umowy;
- można złożyć pisemne wypowiedzenie umowy i zrezygnować z mieszkania.

We wszystkich przypadkach konieczne jest jednak udowodnienie, iż landlord nie wykazał chęci rozwiązania zaistniałego problemu.

 

Obowiązki landlorda i jego prawa:

- Landlord / agent musi zarejestrować mieszkańców w PRTB - przy podpisywaniu umowy należy wypełnić wniosek o rejestrację; to również landlord / agent ponosi koszty rejestracji (wyjątkiem jest sytuacja, gdy rezygnujemy przedwcześnie z umowy i wprowadzamy na mieszkanie osoby na zastępstwo);
- Landlord nie może pobierać czynszu większego niż średnia cena rynkowa dla danego obszaru (raporty kwartalne dotyczące średnich cen wynajmu publikowane są na stronie www.daft.ie);
-Landlord / agent musi powiadomić mieszkańca na piśmie 28 dni przed planowaną podwyżką czynszu;
- Podwyżka może być zrobiona tylko raz w roku (najczęściej w momencie przedłużania umowy);
- Landlord / agent musi dbać o mieszkanie w kwestii większych i poważniejszych napraw;
- Landlord / agent musi udostępnić mieszkańcowi swoje dane kontaktowe oraz podać numer telefonu, pod który mieszkaniec będzie mógł zadzwonić w nagłych przypadkach;
- Landlord / agent powinien zwrócić depozyt w momencie wygaśnięcia umowy (pod warunkiem, że mieszkaniec nie zalegał z opłatami za czynsz ani nie zniszczył znacząco mieszkania);
- Landlord / agent powinien zwrócić mieszkańcowi dodatkowe koszty poniesione tytułem napraw nie przeprowadzonych przez landlorda /agenta;
- Landlord / agent powinien upewnić się, że wynajmowane przez niego mieszkanie spełnia minimalne standardy;
- Powinien wraz z umową przekazać mieszkańcom Rent Book, w którym odnotowywane byłyby wszystkie istotne kwestie związane z wynajmem mieszkania.

 

Landlord / agent nie może:

- Zakłócać spokoju mieszkańcom - nachodzić w nieustalonych wcześniej porach, przychodzić bez zapowiedzi;
- Brać w zastaw rzeczy należące do mieszkańca jeśli mieszkaniec zalega z opłatami za czynsz;
- Zamieszczać w umowie zapisy niezgodne z trescia Aktu;
- Podwyższać czynsz częściej niż raz w roku;
- Dyskryminować ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, stan cywilny, religie, orientację seksualną, niepełnosprawność, warunki rodzinne;
- Bezpodstawnie wyrzucić mieszkańca z mieszkania;
- Dyskryminować mieszkańca z powodu wniesienia przez niego sprawy do PRTB.

 

Do praw landlorda / agenta należą:

- Otrzymywanie na czas opłaty za czynsz;
- Podwyżka czynszu raz do roku;
- Wnoszenie spraw do PRTB (pod warunkiem, że jest zarejestrowany);
- Otrzymanie informacji na temat koniecznych napraw na mieszkaniu oraz ustalenie z mieszkańcami odpowiedniego terminu przeprowadzenia napraw;
- Przeprowadzenie inspekcji na mieszkaniu po wyprowadzce mieszkańców;
- Przeprowadzenie napraw i pokrycie ich kosztów z kieszeni mieszkańca, jeśli zniszczenia były zrobione przez wynajmującego;
- Decyzja odnośnie zgody na znalezienie zastępstwa przez wynajmującego (jeśli będzie miało miejsce przedwczesne zerwanie umowy); *
- Być poinformowany o tym, kto mieszka w wynajętym mieszkaniu;
- Być poinormowany, czy mieszkaniec będzie przedłużał umowę;
- Wypowiedzieć bez powodu mieszkanie zamieszkane krócej niż 6 miesięcy bez podania powodu oraz zamieszkane dłużej niż 6 miesięcy z podaniem powodu zgodnego z Aktem.

* Nieuzasadniona odmowa landlorda jest podstawą do złożenia pisemnego wypowiedzenia umowy na piśmie.

 

Pauina Mager - Threshold