Uzależniony od alkoholu mężczyzna złożył skargę do WRC o niesłuszne zwolnienie z pracy

Ctas 20 sierpnia 2019

Uzależniony od alkoholu mężczyzna złożył skargę do WRC o niesłuszne zwolnienie z pracy

Do Workplace Relations Commission (WRC) wpłynęła skarga o nieuzasadnione zwolnienie z pracy. Mężczyzna pracował u tego samego pracodawcy jako general worker przez 13 lat. W tym czasie był lojalnym pracownikiem i nie zgłaszano żadnych zastrzeżeń do jego pracy.

Mężczyzna został zwolniony ze względu na notoryczne nieprzychodzenie do pracy. Nieobecności były uzasadnione wystawionymi przez lekarza zwolnieniami, a pracodawca i tak go zwolnił.

Pracownik zgłosił sprawę do WRC bo uznał, że pracodawca nie wziął pod uwagę jego 13-to letniego, nienagannego okresu pracy. Zeznał, że przyczyną jego nieobecności było uzależnienie od alkoholu, stres, niska samoocena i choroba jego matki. Mężczyzna twierdził, że nie otrzymał żadnej pomocy od pracodawcy w związku z chorobą.

Przed zwolnieniem pracodawca niejednokrotnie informował mężczyznę, że jeśli nieobecności będą się powtarzały zostaną wobec niego powzięte dyscyplinarne kroki, nie wykluczając zwolnienia z pracy. W ciągu dwóch lat pracownik otrzymał pięć ustnych i pisemnych upomnień za łącznie 44 dni nieobecności.

Po kolejnych trzech niezapowiedzianych przez pracownika dniach nieobecności, wezwano go na spotkanie dyscyplinarne i skierowano na badanie do zakładowego lekarza. Ten orzekł, że pracownik jest zdolny do wykonywania swoich obowiązków. Po kolejnym spotkaniu dyscyplinarnym mężczyzna został zwolniony.

Komisja WRC, jak można się było spodziewać, odrzuciła skargę mężczyzny o niesłuszne zwolnienie. Zdecydowano, że po trzech pisemnych upomnieniach, od których mężczyzna się nie odwoływał, pracodawca miał prawo go zwolnić.

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek działania pracodawcy wobec Ciebie są nieuzasadnione lub niesłuszne powinieneś się od nich odwołać zanim dojdzie do zwolnienia. Jeśli zostałeś niesłusznie zwolniony z pracy – zawsze możesz się odwołać od decyzji pracodawcy do Workplace Relations Commission.

BARBARA LESNIAK
Ctas – Porady Prawne

Masz coś do sprzedania? Szukasz mieszkania lub współlokatora?

Dodaj bezpłatne ogłoszenie w 3 minuty i dotrzyj do tysięcy Polaków w Irlandii.

Kategorie : Ctas Poradnik

Zobacz też